Sledování a hodnocení vývoje excitability mozkové kůry u pacientů po poranění míchy.

KŘÍŽ, J., ZEDKA, M., KOLÁŘ, P., KOMÁREK, V.

2011, Vědecká konference UK 2. LF, Praha, 13. - 14. 4.