Stanovení kvantity a struktury pohybové aktivity u dětí a adolescentů - česká verze dotazníku "Three Day Physical Activity Recall".

PROCHÁZKA, M.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M., RADVANSKÝ, J.

Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2008, vol. 17, no. 4, s. 197-205.