Subjektivní pocit vnímání pyrozy z jiného pohledu.

SMEJKAL, M., BITNAR, P., DOLINA, J., HEP, A., KOLÁŘ, P.

2009, IX.motilitní sympozium, Brno, 25.6.