Systematizace svalových dysbalancí z pohledu vývojové kineziologie.

2001, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 8, no. 4, s. 152-164. ISSN 1211-2658