Trénink lokomoce v závěsu u pacientů po poranění míchy.

KŘÍŽ, J., KÁFUŇKOVÁ, P., SCHREIER, B., KOLÁŘ, P.

2010, Cesk Slov Neurol N, vol. 73, no. 2, p. 124-130. ISSN 1210-7859