Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze.

2002, Pediatrie pro praxi, vol. 3, no. 3, s. 106-109. ISSN 1212-4184