Vertebrogenní obtíže a stabilizační funkce svalů – diagnostika.

2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 13, no. 4, s. 155-170. ISSN 1211-2658