Vertebrogenní onemocnění.

2004, In: Z. Kalvach, Z. Zadák, R., Jirák, H. Zavázalová a kol. Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 339-344. ISBN 80-247-0548-6