Vliv intenzivní fyzické zátěže na zastoupení subpopulací dendritických buněk v periferní krvi u vrcholových sportovců.

SUCHÁNEK, O., PODRAZIL, M., FISCHEROVÁ, B., BOČÍNSKÁ, H., BUDÍNSKÝ, V., STEJSKAL, D., ŠPÍŠEK, R., BARTUŇKOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

2009, Alergie, vol. 11, no. 4, s. 242-249. ISSN 1212-3536