Vyšetřovací metody při myoskeletálním postižení.

2001, In: Propedeutika klinické medicíny (kolektiv autorů). Praha: TRITON,s.510-513. ISBN 80-7254-174-9