Vývojová dyspraxie, senzomotorická integrace a jejich vliv na pohybové aktivity a sport.

KOLÁŘ, P., SMRŽOVÁ, J., KOBESOVÁ, A.

2011, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca , vol. 20, no. 2, s. 66-81. ISSN 1210-5481