Vztahy mezi pohybovým systémem a gastroezofageálním refluxem.

BITNAR, P., SMEJKAL, M., DOLINA, J., ŠULC, J., HEP, A., KOLÁŘ, P.

2011, Vědecká konference UK 2. LF, Praha, 13. - 14.4.