Změny somatognozie v klinickém obraze chronických bolestivých poruch pohybového aparátu

Lepšíková Magdaléna ; Čech Zdeněk ; Kolář Pavel

Medicína po promoci,14,2,42-47