Aktivita bránice během stimulace metodou reflexní lokomoce podle Vojty.

TRUC, M., KOLÁŘ, P., KYNČL, M., ŠANDA, J., ŠULC, J.

Vědecká konference 2009, UK 2. LF, Praha, 23. - 24. 4.