Mgr. Michal Truc

  • v roce 1998 vystudoval magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK, specializace na funkční poruchy pohybového systému,
  • absolvované kurzy: Vojtova metoda pro terapii dospělých a dětí (2001- 2003), Kurz myoskeletální medicíny podle Prof. K.Lewita (1997-2001),
  • 1997 – 1998 pracoval jako fyzioterapeut na soukromé rehabilitační klinice Monada,
  • od 2000 pracuje na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol a podílí se na výuce studentů fyzioterapie 2. LF,
  • od roku 2003 členem realizačního týmu národního reprezentačního družstva v běhu na lyžích (účast na OH v Torino 2006; MS Val Di Fiemme, Oberstdorf, Sapporo),
  • od roku 2010 členem realizačního týmu národní reprezentace v ledním hokeji (účast na MS Mannheim-Cologne, Bratislava 2011),
  • od roku 2001 se specializuje ve spolupráci s neurologickou klinikou na rehabilitaci pacientů s poruchami rovnováhy a vertiga,
  • podílí se na výuce kurzů DNS v ČR i v zahraničí,
  • od podzimu 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny.

 

Publikační činnost

Kolář Pavel ; Truc Michal

Rehabilitace kyčelního kloubu u femoroacetabulárního impingement syndromu
Vydáno:
Artroskopie kyčelního kloubu,240-249 , kapitola v knize

TRUC, M., KOLÁŘ, P., KYNČL, M., ŠANDA, J., ŠULC, J.

Aktivita bránice během stimulace metodou reflexní lokomoce podle Vojty.
Vydáno:
Vědecká konference 2009, UK 2. LF, Praha, 23. - 24. 4.

ČAKRT,O., TRUC,M.

Poruchy rovnováhy .
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 362, ISBN 978-80-7262-657-1

ČAKRT, O., TRUC, M., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vestibulární rehabilitace- principy rehabilitace pacientů s poruchou vestibulárního systému.
Vydáno:
Neurologie pro praxi 6/2007, vol. 8, s. 354-356. ISSN 1213-1814

TRUC,M., VRABEC,P.

Vestibulární rehabilitace.
Vydáno:
In Rovnovážný systém II. Speciální část; P.Vrabec, B.Lischkeová, J. Skřivan, R.Černý, M.Truc ; Triton Praha 2007; str.39

TRUC,M., KOBESOVÁ,A.

Rehabilitace polyneuropatických syndromů.
Vydáno:
Sanquis č.47/2006, str.16