Diagnosticky specifické nálezy při posturografickém vyšetření.

ČAKRT, O., FUNDA, T., ČERNÝ, R., KOLÁŘ, P., MUŽÍK, J., JEŘÁBEK, J.

2011, Diagnosticky specifické nálezy při posturografickém vyšetření. Cesk Slov Neurol N, in press ISSN 1210-7859