Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

  • v roce 1998 vystudovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého, obor fyzioterapie a algoterapie, kde promovala,
  • v roce 2001 na téže Univerzitě absolvovala doktorské studium Kinantropologie se specializací na Biomechaniku a získala titul Ph.D.,
  • od roku 2002 pracuje jako fyzioterapeut na klinice Rehabilitace FN v Motole na dospělé ambulantní a lůžkové části, vedle dospělých pacientů pracuje s kojenci a dětmi,
  • od roku 2005 pracuje na 2. LF UK jako odborný výukový asistent pro studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství,
  • absolvované kurzy posledních let: 2006 Vojtova metoda v dětském věku, 2005 Bobath koncept, Mobilizace a měkké techniky, Sportovní taping, Kineziotaping.
  • DNS kurzů se účastní od roku 2002,
  • od roku 2004 je členkou týmu fyzioterapeutů konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace, vyučuje kurzy a semináře DNS v ČR i v zahraničí (Slovensko, Dánsko, Anglie, Švédsko, USA, Kanada, Austrálie),
  • v rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnuje povrchové elektromyografii
  • od podzimu 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny.

 

Publikační činnost

Valouchová,P., Lewit,K.

Influence of active scars in abdominal wall on abdominal and back muscles activity in chronic low back pain - surface electromyography pilot study .
Vydáno:
2009, Journal of International Musculoskeletal Medicine, Volume 30, Number 3, Publisher: Maney Publishing, pp. 127-132(6)

Valouchová,P., Lewit,K.

Povrchová elektromyografie přímých břišních a zádových svalů u aktivních jizev – palpační iluze.
Vydáno:
2007, Neurologie pro praxi, Vol. 2/2007, roč. 8., ISSN 1213-1814, s.122-125

Krištofič, J., Valouchová,P.

Funkční charakteristika vybraných svalů dolních končetin.
Vydáno:
2005, Sborník vědecké konference „Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže“.Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze .