Myalgie a deviace páteřní osy.

KUČERA, M., KÁLAL, J., KOLÁŘ, P., KORBELÁŘ, P.

2005, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 12, no. 1, s. 6-11. ISSN 1211-2658