Operační léčba u pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a jejich motorický vývoj.

2001, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 8, no. 4, s. 165-168. ISSN 1211-2658