Pohyb a jeho funkce.

KUČERA, M., KOLÁŘ, P., MÁČEK, M.

1997, Čs. pediatrie, vol. 52, no. 5, s. 311-315. ISSN 0069-2328