Rehabilitace v onkologii.

KOLÁŘ, P., OCMANOVÁ, R., SMOLÍKOVÁ, L., ZOUNKOVÁ, I.

2004, In J. Koutecký a kol. Klinická onkologie. Přerov: Riopress, s. 221-226. ISBN 80-86221-77-6