Senzomotorická podstata posturálních funkcí jako základ pro nové přístupy ve fyzioterapii.

1998, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 5, no. 4, s. 142-147. ISSN 1211-2658