Školitelé

  • ukončila magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006,
  • v témže roce nastoupila na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol, kde působí dodnes jako fyzioterapeut a člen týmu instruktorů DNS,
  • absolvované kurzy - Léčba vertebrogenních poruch a funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Vojtova metoda u dětských pacientů,
  • v současné době se vedle klinické praxe podílí na výuce kurzů DNS v ČR a zahraničí (Slovensko, Dánsko, Anglie, USA, Austrálie).