Tělesná aktivita, sportovní prvky a moderní rehabilitační programy.

JAVUREK, J., KOLÁŘ, P.

1998, Eurorehab, vol. 8, no. 2, s. 39-43.