Význam posturální aktivity pro včasný záchyt pacientů s dětskou mozkovou obrnou.

2001, Pediatrie pro praxi, vol. 2, no. 4, s. 190-194. ISSN 1213-0494