Mgr. Magdaléna Lepšíková

  • v roce 2001 absolvovala magisterské studium oboru funkční poruchy hybného systému na FTVS UK v Praze,
  • od roku 2002 je zaměstnána na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole,
  • v roce 2006 se stala odborným asistentem a podílí se na výuce studentů fyzioterapie a studentů všeobecného lékařství na 2. LF UK,
  • Kurzy: Feldenkraisova metoda 2007, Neurologické vyšetření pro fyzioterapeuty 2006, Vojtova metoda v dětském věku 2005, Bobath koncept - vyšetření a terapie u dospělých pacientů s hemiplegií  2003, instruktorský kurz myoskeletální  medicíny dle zásad pražské školy 2003, Fasciální manipulace  - Stecco 1,2 
  • jako instruktor DNS vyučovala od roku 2004 v České republice, na Slovensku, ve Francii, Dánsku, Slovinsku, USA a Japonsku
  • je školitelem Manuální medicíny.

 

Publikační činnost

Aktivní cvičení s asistencí
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 230, ISBN 978-80-7262-657-1.
Feldenkraisova metoda
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 275 -276, ISBN 978-80-7262-657-1.
Chodidlo - významná část stabilizačního systému.
Vydáno:
Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, vol. 15, no. 3, s. 99-104. ISSN: 1211-2658.

SMÉKAL, D., VELEBOVÁ, K., HANÁKOVÁ, D., LEPŠÍKOVÁ, M.

The effectiveness of specific physiotherapy in the treatment of temporomandibular disorders.
Vydáno:
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 2008, vol. 38, no. 2, s . 45-54. ISSN: 1213-8312.
Terapeutický přístup k pacientům po CMP či poranění mozku.
Vydáno:
Multidisciplinární péče [online] 2007, vol. 2, iss. 1. Dostupný z <http://www.mpece.com/modules.php?name=News&file=article&sid=114>. ISSN 1801-0199.

MAGDALÉNA LEPŠÍKOVÁ

Diagnostika a konzervativní terapie skolióz s využitím principů konceptu DNS
Vydáno:
Vydáno: Umění fyzioterapie, číslo 12, září 2021