Mgr. Magdaléna Lepšíková

  • v roce 2001 absolvovala magisterské studium oboru funkční poruchy hybného systému na FTVS UK v Praze,
  • od roku 2002 je zaměstnána na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole,
  • v roce 2006 se stala odborným asistentem a podílí se na výuce studentů fyzioterapie a studentů všeobecného lékařství na 2. LF UK,
  • Kurzy: Feldenkraisova metoda 2007, Neurologické vyšetření pro fyzioterapeuty 2006, Vojtova metoda v dětském věku 2005, Bobath koncept - vyšetření a terapie u dospělých pacientů s hemiplegií  2003, instruktorský kurz myoskeletální  medicíny dle zásad pražské školy 2003, Fasciální manipulace  - Stecco 1,2 
  • jako instruktor DNS vyučovala od roku 2004 v České republice, na Slovensku, ve Francii, Dánsku, Slovinsku, USA a Japonsku
  • je školitelem Manuální medicíny.

 

Publikační činnost

Magdaléna Lepšíková

Diagnostika a terapie dysfunkce dětské nohy
Vydáno:
Vydáno: Umění fyzioterapie, číslo 1, září 2020

Lepšíková Magdaléna ; Čech Zdeněk ; Kolář Pavel

Změny somatognozie v klinickém obraze chronických bolestivých poruch pohybového aparátu
Vydáno:
Medicína po promoci,14,2,42-47

Lewit Karel ; Lepšíková Magdaléna

The role of the feet as an important part of the stabilization system
Vydáno:
International Musculoskeletal Medicine,34,2,55-61

Lewit,K., Kobesová,A., LEPŠÍKOVÁ, M.

Das tiefe stabilisierende System der Wirbelsäule. Seine Bedeutung für funktionelles Denken.
Vydáno:
Manuelle Medizin, 2010, vol. 48, no. 6, s. 440-446. ISSN: 0025-2514 (Print) 1433-0466 (Online).
Poruchy nervosvalového přenosu a svalová onemocnění
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 325-330, ISBN 978-80-7262-657-1.
Kyčelní kloub
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 490-500, ISBN 978-80-7262-657-1.

LEPŠÍKOVÁ, M. , Smékal,D.

Vyšetření svalové síly
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 75-76, ISBN 978-80-7262-657-1.
Vyšetření motorických funkcí z pohledu korové plasticity
Vydáno:
2009, In Kolář. P. et al. Rehabilitace
Kineziologie kyčelního kloubu
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 159-162, ISBN 978-80-7262-657-1.
Cvičení zaměřené na rozvoj somatestezie.
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 251, ISBN 978-80-7262-657-1.