PhDr. Marcela Šafářová Ph.D.

 • v roce 1998 dokončila studium na  FTVS na Univerzitě Karlově Fakultu rehabilitace a fyzioterapie se specializací „Funkční poruchy hybného systému“
 • v roce 2009 ukončila doktorské studium při FTVS UK a byla promována.
 • od roku 2000 pracuje ve FNM na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství
 • postupně vykonávala práci fyzioterapeuta, úsekového vedoucího a posléze vedoucího fyzioterapeuta FNM
 • od roku 2008 začala pracovat jako akademický pracovník 2. LF UK při Klinice rehabilitace a TVL, kde vyučuje fyzioterapeuty, mediky a zahraniční mediky
 • po celou dobu svého působení na Klinice rehabilitace se účastní vzdělávacích akcí, školí koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře v České republice i v zahraničí (Anglie, Austrálie, Švédsko, Dánsko, Francie, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Taiwan, USA, Japonsko)
 • v roce 2001 absolvovala kurz Vojtovy reflexní lokomoce zaměřený na dětské pacienty, od roku 2007 byla zařazena do výukového programu v mezinárodní Vojtovské společnosti (Internationale Vojta-Gesellschaft) a je výukovou asistentkou v kurzech Reflexní lokomoce dle Vojty
 • je členem SOSORT (The International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)
 • v roce 2021 dokončila první certifikovaný kurz  MZČR pro fyzioterapeuty- Dry Needling DGSA
 • v roce 2020 ukončila Fascial Manipulation (Stecco) I-III
 • pracuje s dospělými i dětskými pacienty

 

Publikační činnost

Štveráková,T., Jačisko, J., Busch, A., Šafářová,M., Kolář,P., Kobesová, A.

The impact of COVID-19 on Physical Activity of Czech children.
Vydáno:
PLOS ONE , 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254244

Kobesová,A., Davidek,P., Morris C.E., Andel,R., Maxwell,M., Oplatkova, L., Safarova,M., Kumagai, K., Kolar,P.

Functional postural-stabilization tests according to Dynamic Neuromuscular Stabilization approach: Proposal of novel examination protocol.
Vydáno:
JBMT 24, 2020

Kobesová Alena ; Šafářová Marcela ; Kolář Pavel

Dynamic neuromuscular stabilization: exercise in developmental positions to achieve spinal stability and functional joint centration
Vydáno:
Oxford Textbook of Musculoskeletal Medicine,678-689

Hellebrandová Lenka ; Šafářová Marcela

Ovlivnění ventilačních plicních parametrů koaktivací bránice s ostatními svaly trupu
Vydáno:
Rehabilitace a fyzikální lékařství,19,1,18-24
Posturální stabilizace a sportovní zátěž.
Vydáno:
2011, In: M. Máček, J. Radvanský Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, s. 177-188. ISBN 978-80-7262-695-3

VORÁČOVÁ, H., ŠAFÁŘOVÁ, M.

Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace.
Vydáno:
Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2011, vol. 20, no. 1, ISSN 1210-5481,s. 197-205.

RADVANSKÝ, J.; SLABÝ, K.; RADVANSKÁ, J.; MALIŠ, J.; ECKSCHLAGER, T.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M., KOLSKÝ, A.; PROCHÁZKA, M.; GILÍK, J.

Pozdní následky Wilmsova tumoru a jeho léčby u pacientů léčených v letech 1980-2001 na jediném pracovišti.
Vydáno:
Klinická onkologie, 2010; 23(4): 245–255.

ŠULC, J., RADVANSKÁ, J., RADVANSKÝ, J., SLABÝ, K., ŠAFÁŘOVÁ, M., MALIŠ, J., KOLÁŘ, P.

Exercise and Pulmonary Function Testing in Patients in Long-term Remission of Wilms Nephroblastoma.
Vydáno:
2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15-20.,San Diego

Zounková,I., ŠAFÁŘOVÁ,M.

Vojtův princip reflexní lokomoce.
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 265-272, ISBN 978-80-7262-657-1.
Dynamická neuromuskulární stabilizace
Vydáno:
n Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 233-246, ISBN 978-80-7262-657-1