PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

  • v roce 1998 dokončila studium na  FTVS na Univerzitě Karlově Fakultu rehabilitace a fyzioterapie se specializací „Funkční poruchy hybného systému“,
  • v roce 2009 ukončila doktorské studium při FTVS UK a byla promována.
  • od roku 2000 pracuje ve FNM na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, postupně vykonávala práci fyzioterapeuta, úsekového vedoucího a posléze vedoucího fyzioterapeuta FNM,
  • od roku 2008 začala pracovat jako akademický pracovník 2. LF UK při Klinice rehabilitace a TVL, kde vyučuje fyzioterapeuty, mediky a zahraniční mediky,
  • po celou dobu svého působení na Klinice rehabilitace se účastní vzdělávacích akcí, Školí koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace dle docenta Koláře v České republice i v zahraničí (Anglie, Austrálie, Švédsko, Dánsko, Francie, USA, Japonsko)
  • v roce 2001 absolvovala kurz Vojtovy reflexní lokomoce zaměřený na dětské pacienty, od roku 2007 byla zařazena do výukového programu v mezinárodní Vojtovské společnosti (Internationale Vojta-Gesellschaft) a je výukovou asistentkou v kurzech Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, je školitelem Myoskeletální medicíny
  • pracuje s dospělými i dětskými pacienty.

 

Publikační činnost

Kobesová Alena ; Šafářová Marcela ; Kolář Pavel

Dynamic neuromuscular stabilization: exercise in developmental positions to achieve spinal stability and functional joint centration
Vydáno:
Oxford Textbook of Musculoskeletal Medicine,678-689

Hellebrandová Lenka ; Šafářová Marcela

Ovlivnění ventilačních plicních parametrů koaktivací bránice s ostatními svaly trupu
Vydáno:
Rehabilitace a fyzikální lékařství,19,1,18-24
Posturální stabilizace a sportovní zátěž.
Vydáno:
2011, In: M. Máček, J. Radvanský Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, s. 177-188. ISBN 978-80-7262-695-3

VORÁČOVÁ, H., ŠAFÁŘOVÁ, M.

Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace.
Vydáno:
Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2011, vol. 20, no. 1, ISSN 1210-5481,s. 197-205.

RADVANSKÝ, J.; SLABÝ, K.; RADVANSKÁ, J.; MALIŠ, J.; ECKSCHLAGER, T.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M., KOLSKÝ, A.; PROCHÁZKA, M.; GILÍK, J.

Pozdní následky Wilmsova tumoru a jeho léčby u pacientů léčených v letech 1980-2001 na jediném pracovišti.
Vydáno:
Klinická onkologie, 2010; 23(4): 245–255.

ŠULC, J., RADVANSKÁ, J., RADVANSKÝ, J., SLABÝ, K., ŠAFÁŘOVÁ, M., MALIŠ, J., KOLÁŘ, P.

Exercise and Pulmonary Function Testing in Patients in Long-term Remission of Wilms Nephroblastoma.
Vydáno:
2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15-20.,San Diego

Zounková,I., ŠAFÁŘOVÁ,M.

Vojtův princip reflexní lokomoce.
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 265-272, ISBN 978-80-7262-657-1.
Dynamická neuromuskulární stabilizace
Vydáno:
n Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 233-246, ISBN 978-80-7262-657-1
Páteř.Vrozené vývojové vady.Deformity.
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 440-445, ISBN 978-80-7262-657-1.
Posturální reaktivita.
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 105-111, ISBN 978-80-7262-657-1.