PhDr. Marcela Šafářová Ph.D.

 • v roce 1998 dokončila studium na  FTVS na Univerzitě Karlově Fakultu rehabilitace a fyzioterapie se specializací „Funkční poruchy hybného systému“
 • v roce 2009 ukončila doktorské studium při FTVS UK a byla promována.
 • od roku 2000 pracuje ve FNM na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství
 • postupně vykonávala práci fyzioterapeuta, úsekového vedoucího a posléze vedoucího fyzioterapeuta FNM
 • od roku 2008 začala pracovat jako akademický pracovník 2. LF UK při Klinice rehabilitace a TVL, kde vyučuje fyzioterapeuty, mediky a zahraniční mediky
 • po celou dobu svého působení na Klinice rehabilitace se účastní vzdělávacích akcí, školí koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře v České republice i v zahraničí (Anglie, Austrálie, Švédsko, Dánsko, Francie, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Taiwan, USA, Japonsko)
 • v roce 2001 absolvovala kurz Vojtovy reflexní lokomoce zaměřený na dětské pacienty, od roku 2007 byla zařazena do výukového programu v mezinárodní Vojtovské společnosti (Internationale Vojta-Gesellschaft) a je výukovou asistentkou v kurzech Reflexní lokomoce dle Vojty
 • je členem SOSORT (The International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)
 • v roce 2021 dokončila první certifikovaný kurz  MZČR pro fyzioterapeuty- Dry Needling DGSA
 • v roce 2020 ukončila Fascial Manipulation (Stecco) I-III
 • pracuje s dospělými i dětskými pacienty

 

Publikační činnost

Páteř.Vrozené vývojové vady.Deformity.
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 440-445, ISBN 978-80-7262-657-1.
Posturální reaktivita.
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 105-111, ISBN 978-80-7262-657-1.
Poruchy hybného systému - neideální motorický vývoj jako etiopatogenetický faktor.
Vydáno:
Abstrakt. Konference 3.jánskolázeňské sympózium 8.-10.1.2008. ISBN 978-80-903859-1-7

PROCHÁZKA, M.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M., RADVANSKÝ, J.

Stanovení kvantity a struktury pohybové aktivity u dětí a adolescentů - česká verze dotazníku "Three Day Physical Activity Recall".
Vydáno:
Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2008, vol. 17, no. 4, s. 197-205.

SLABÝ, K.; MALIŠ, J.; RADVANSKÁ, J.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M.; RADVANSKÝ, J.

Prevalence of functional imairments prventable by lifestyle modification in long -term survivors of Wilm´s tumor, preliminary results.
Vydáno:
In 2nd International Tuebingen-Symposium on Pediatric Solid Tumors. Tuebingen, Germany: 2007.

KOBESOVA, A.; MORRIS, C. E.; LEWIT, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M.

Twenty-Year -old pathogenic "active" postsurgical scar: a case study of a patient with persistent right lower quadrant pain.
Vydáno:
J Manipulative Physiol Ther, 2007, vol. 30, no. 3, s. 234-238.

ŠAFÁŘOVÁ, M., KOLÁŘ, P., KOBESOVÁ, A.

Význam hlubokého stabilizačního systému páteře pro běžný život a sportovní zátěž
Vydáno:
2006, Med Sport Boh Slov, roč. 15, č. 2, Praha, s. 82 - 83

RADVANSKÝ, J.; RADVANSKÁ, J.; SLABÝ, K.; WEINREB, M.; HLADÍKOVÁ, M.; KOUTECKÝ, J.; MÁLKOVÁ, M.; ŠAFÁŘOVÁ,M.; ŠULC, J.; MAREK, J.; VLČEK, P.; ECKSCHLAGER, T.; MORAVCOVÁ, I.; PRŮŠA, R.

Pozdní následky Hodgkinovy choroby a její léčby u pacientů léčených v letech 1980-1999 na Klinice onkologie UK 2.LF a FNM.
Vydáno:
Klinická onkologie, 2004, vol. 17, no. 4, s. 131-135.