Publikační činnost

Vydáno:
1988, Praha: Sportpropag, Metodické dopisy, 1.vyd., celkový počet stran 120, ISBN nebylo knize přiděleno
Rok vydání:
1988

KOLÁŘ, P., LINC, R., JELEN, K.

Vydáno:
1987, Acta Universitatis Carolinae Gymnica, vol. 23, no. 2, s. 51-59
Rok vydání:
1987
Vydáno:
1987, Gymnastika, vol. 37, no. 2, s. 14-15.
Rok vydání:
1987