Publikační činnost

KUČERA, M., KOLÁŘ, P., SMOLÍKOVÁ, L., ZOUNKOVÁ, I.

Vydáno:
1996, Tělesná výchova mládeže, vol. 62, no. 5, s. 42-45 (30%).
Rok vydání:
1996
Vydáno:
1996, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 3, no. 4, s. 152-155. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
1996
Vydáno:
1996, Sportovní medicína a léčebná rehabilitace, no. 3-4, sv. 34, s. 236-247.
Rok vydání:
1996

KOLÁŘ, P., MRZENA, V.

Vydáno:
1996, Úrazová chirurgie, vol. 4, no. 4, s. 17-19. ISSN 1211-7080
Rok vydání:
1996

KOLÁŘ, P., KERNER, J.

Vydáno:
1995, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, vol. 4, no. 2, s. 38-41. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
1995
Vydáno:
1995, Čs. pediatrie, vol. 50, no. 1, s. 87-89. ISSN 0069-2328
Rok vydání:
1995

KUČERA, M., KORBELÁŘ, P., KOLÁŘ, P., LINC, R.

Vydáno:
1994, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, vol. 3, no. 4, s. 114-119. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
1994
Vydáno:
1994, Sportovní medicína a léčebná rehabilitace, no. 3-4, sv. 31, s. 233-240.
Rok vydání:
1994
Vydáno:
1994, Referátový výběr - sportovní medicína, no. 3-4, sv. 31, s. 242-248.
Rok vydání:
1994

MAGDALÉNA LEPŠÍKOVÁ

Vydáno:
Vydáno: Umění fyzioterapie, číslo 12, září 2021
Rok vydání:
1991
Vydáno:
1988, Praha: Sportpropag, Metodické dopisy, 1.vyd., celkový počet stran 120, ISBN nebylo knize přiděleno
Rok vydání:
1988

KOLÁŘ, P., LINC, R., JELEN, K.

Vydáno:
1987, Acta Universitatis Carolinae Gymnica, vol. 23, no. 2, s. 51-59
Rok vydání:
1987
Vydáno:
1987, Gymnastika, vol. 37, no. 2, s. 14-15.
Rok vydání:
1987