Publikační činnost

Kolář Pavel ; Bitnar Petr ; Dyrhonová Olga ; Horáček Ondřej ; Kříž Jiří

Vydáno:
KNIHA
Rok vydání:
2013

Kobesová Alena ; Drdáková Lenka ; Anděl Ross ; Kolář Pavel

Vydáno:
International Musculoskeletal Medicine,35,3,99-105
Rok vydání:
2013

Frank Clare ; Kobesová Alena ; Kolář Pavel

Vydáno:
International Journal of Sports Physical Therapy,8,1,62-73
Rok vydání:
2013

Lewit Karel ; Lepšíková Magdaléna

Vydáno:
International Musculoskeletal Medicine,34,2,55-61
Rok vydání:
2012

Šulc Jan ; Zikán Jan ; Kredba Václav ; Koťátko Petr ; Tuková Jana ; Rygl Michal ; Kuklová Petra ; Svobodová Tamara ; Kolář Pavel ; Pohunek Petr ; Marková Daniela

Vydáno:
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,9,1,4-15
Rok vydání:
2012

Hellebrandová Lenka ; Šafářová Marcela

Vydáno:
Rehabilitace a fyzikální lékařství,19,1,18-24
Rok vydání:
2012

Kobesová Alena ; Kolář Pavel ; Mlčková Jindřiška ; Švehlík Martin ; Morris Craig ; Frank Clare ; Lepšíková Magdaléna ; Kozák Jiří

Vydáno:
Neuroendocrinology Letters,33,1,3-10
Rok vydání:
2012

Kolář Pavel ; Čech Zdeněk

Vydáno:
Bolest. Monografie algeziologie.,685-698
Rok vydání:
2012

Kolář Pavel ; Šulc Jan ; Kynčl Martin ; Šanda Jan ; Čakrt Ondřej ; Andel R ; Kumagai K ; Kobesová Alena

Vydáno:
Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy,42,4,352-362
Rok vydání:
2012
Vydáno:
2011, In P. Klener a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 4. vydání. ISBN 978-80-726-2705-9 bude vydáno do 8/2011
Rok vydání:
2011

HORÁČEK, O., SCHREIER, B., LISÝ, J., KOBESOVÁ, A., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2011, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 18, no. 1, s. 9-13. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2011

ČAKRT, O., SLABÝ, K., VIKTORINOVÁ, L., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2011, Subjective visual vertical in patiens with idiopatic scoliosis. Journal of Vestibular Research, vol. 21, no. 3, p. 161-165. ISSN 0957-4271
Rok vydání:
2011

KOLÁŘ, P., SMRŽOVÁ, J., KOBESOVÁ, A.

Vydáno:
2011, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca , vol. 20, no. 2, s. 66-81. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
2011

KOZÁK, J., KOBESOVÁ, A., VRBA, I., STEINDLER, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2011, Neuro Endocrinol Lett, vol. 32, no. 3, p. 101-108. ISSN 0172-780X
Rok vydání:
2011
Vydáno:
Funkční diagnostika a léčba vertebrogenních poruch.Konference „Multidisciplinární pojetí kineziologie“, lázně Bohdaneč, 24. - 25. 2. 2011
Rok vydání:
2011

ŠULC, J., TLÁSKAL, T., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2011, Current Respiratory Medicine Reviews, vol. 7, no. 2 , p. 113-120. ISSN 1573-398X
Rok vydání:
2011

KUČERA, M., KOLÁŘ, P., DYLEVSKÝ, I.

Vydáno:
2011, Praha: Galén, 300 stran. ISBN 978-80-7262-712-7
Rok vydání:
2011

VORÁČOVÁ, H., ŠAFÁŘOVÁ, M.

Vydáno:
Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2011, vol. 20, no. 1, ISSN 1210-5481,s. 197-205.
Rok vydání:
2011

BITNAR, P., SMEJKAL, M., DOLINA, J., ŠULC, J., HEP, A., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2011, Vědecká konference UK 2. LF, Praha, 13. - 14.4.
Rok vydání:
2011