Publikační činnost

BITNAR, P., SMEJKAL, M., DOLINA, J., PROKEŠOVÁ, J., HEP, A., SOŠKA, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, IX.motilitní sympozium, Brno, 25.6.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
n Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 233-246, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009

Valouchová,P., Lewit,K.

Vydáno:
Journal of Bodywork and Movement Therapies July 2009, Volume 13, ISSN 1360-8592, pp. 262–267
Rok vydání:
2009

SMEJKAL, M., BITNAR, P., DOLINA, J., HEP, A., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, IX.motilitní sympozium, Brno, 25.6.
Rok vydání:
2009

LEPŠÍKOVÁ, M. , Smékal,D.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 75-76, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 440-445, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

Valouchová,P., Lewit,K.

Vydáno:
2009, Journal of International Musculoskeletal Medicine, Volume 30, Number 3, Publisher: Maney Publishing, pp. 127-132(6)
Rok vydání:
2009

ČAKRT,O., TRUC,M.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 362, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009

KOLÁŘ, P. a kol.

Vydáno:
2009, Praha: Galen, 713 stran. ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 105-111, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

Valouchová,P., Liebenson,C.

Vydáno:
Journal of Bodywork and Movement Therapies, January 2009, Vol. 13, Issue 1, pp. 112-113
Rok vydání:
2009
Vydáno:
2009, III. Brandýské sympozium, Brandýs nad Orlicí, 10. -11.9.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 159-162, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

ČAKRT, O., KOLÁŘ, P., ČERNÝ, R., FUNDA, T., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2009, Cesk Slov Neurol N, vol. 72, no. 4, p. 364-367. ISSN 1210-7859
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 251, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

Krištofič, J., Valouchová,P.

Vydáno:
2009, Pohybové aktivity v biosociálním kontextu - Monografie. Vydala Univerzita Karlova v Praze, ISBN 978-80-246-1553-0, s. 43.-52.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 230, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009