Publikační činnost

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 325-330, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

KOLÁŘ, P., KOBESOVÁ, A., MORRIS, C. E.

Vydáno:
2009, WFC´s 10th Biennial Congress „ Celebrating Chiropractic in the 21th Century,World Federation of Chiropractic, Montreal, Quebec,Canada, 30. 4. - 2. 5.
Rok vydání:
2009

VAŘEKA, I., VAŘEKOVÁ, R., LEHNERT, M., KOLÁŘ, P., STEJSKAL, D.

Vydáno:
2009, Kinesiology , vol. 41, no. 2, p. 164-171. ISSN 1331-1441
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 490-500, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

SUCHÁNEK, O., PODRAZIL, M., FISCHEROVÁ, B., BOČÍNSKÁ, H., BUDÍNSKÝ, V., STEJSKAL, D., ŠPÍŠEK, R., BARTUŇKOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, Alergie, vol. 11, no. 4, s. 242-249. ISSN 1212-3536
Rok vydání:
2009

ŠULC, J., MÁLKOVÁ, M., SMOLÍKOVÁ, L., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, J., RADVANSKÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15 - 20., San Diego
Rok vydání:
2009

ŠULC, J., RADVANSKÁ, J., RADVANSKÝ, J., SLABÝ, K., ŠAFÁŘOVÁ, M., MALIŠ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15-20.,San Diego
Rok vydání:
2009

Zounková,I., ŠAFÁŘOVÁ,M.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 265-272, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 623-638, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009

BITNAR, P., SMEJKAL, M., DOLINA, J., PROKEŠOVÁ, J., HEP, A., SOŠKA, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, IX.motilitní sympozium, Brno, 25.6.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
n Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 233-246, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009

Valouchová,P., Lewit,K.

Vydáno:
Journal of Bodywork and Movement Therapies July 2009, Volume 13, ISSN 1360-8592, pp. 262–267
Rok vydání:
2009

SMEJKAL, M., BITNAR, P., DOLINA, J., HEP, A., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, IX.motilitní sympozium, Brno, 25.6.
Rok vydání:
2009

LEPŠÍKOVÁ, M. , Smékal,D.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 75-76, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 440-445, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

Valouchová,P., Lewit,K.

Vydáno:
2009, Journal of International Musculoskeletal Medicine, Volume 30, Number 3, Publisher: Maney Publishing, pp. 127-132(6)
Rok vydání:
2009

ČAKRT,O., TRUC,M.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 362, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009

KOLÁŘ, P. a kol.

Vydáno:
2009, Praha: Galen, 713 stran. ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009