Publikační činnost

Vydáno:
2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 144-146
Rok vydání:
2010

Lewit,K., Kobesová,A., LEPŠÍKOVÁ, M.

Vydáno:
Manuelle Medizin, 2010, vol. 48, no. 6, s. 440-446. ISSN: 0025-2514 (Print) 1433-0466 (Online).
Rok vydání:
2010

ČAKRT, O., CHOVANEC, M., FUNDA, T., KALITOVÁ, P., BETKA, J., ZVĚŘINA, E., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2010, Eur Arch Otorhinolaryngol, vol. 267, no. 9, p. 1355-60. ISSN 0937-4477
Rok vydání:
2010
Vydáno:
2010, 10. Ústecká rehabilitační konference „Diagnostika a terapie bolestí dolních zad“, Ústí nad Labem, 28.5.
Rok vydání:
2010

RADVANSKÝ, J.; SLABÝ, K.; RADVANSKÁ, J.; MALIŠ, J.; ECKSCHLAGER, T.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M., KOLSKÝ, A.; PROCHÁZKA, M.; GILÍK, J.

Vydáno:
Klinická onkologie, 2010; 23(4): 245–255.
Rok vydání:
2010

KOLÁŘ, P., KOBESOVÁ, A.

Vydáno:
2010, Clinical Chiropractic an International Journal, vol. 13, no. 1, p. 58-68. ISSN 1479-2354
Rok vydání:
2010

KOLÁŘ, P., HORÁČEK, O.

Vydáno:
2010, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 17, no. 2, s. 67-70. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2010

Valouchová,P., Dyrhonová,O., Kříž,J., Kolář, P.

Vydáno:
2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 469-480.
Rok vydání:
2010

SUCHÁNEK, O., PODRAZIL, M., FISCHEROVÁ, B., BOČINSKÁ, H., BUDINSKÝ, V., STEJSKAL, D., ŠPIŠEK, R, BARTUŇKOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2010, Cellular imunology, vol. 266, no. 1, p. 40-45. ISSN 0008-8749
Rok vydání:
2010

ČAKRT, O., FUNDA, T., CHOVANEC, M., BETKA, J., ZVĚŘINA, E., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2010, The International Society of Electrophysiology and Kinesiology the XVIII/SEK Congress in Aalborg,Denmark, 16. - 19. June. Abstract of the XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology,Published by the Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark, ISBN: 978-87-7094-047-4
Rok vydání:
2010

Zedka,M., Valouchová,P.

Vydáno:
2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 199-202
Rok vydání:
2010

BITNAR, P., SMEJKAL, M., DOLINA, J., PROKEŠOVÁ, J., HEP, A., SOŠKA, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, IX.motilitní sympozium, Brno, 25.6.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
n Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 233-246, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009

Valouchová,P., Lewit,K.

Vydáno:
Journal of Bodywork and Movement Therapies July 2009, Volume 13, ISSN 1360-8592, pp. 262–267
Rok vydání:
2009

SMEJKAL, M., BITNAR, P., DOLINA, J., HEP, A., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, IX.motilitní sympozium, Brno, 25.6.
Rok vydání:
2009

LEPŠÍKOVÁ, M. , Smékal,D.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 75-76, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 440-445, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

Valouchová,P., Lewit,K.

Vydáno:
2009, Journal of International Musculoskeletal Medicine, Volume 30, Number 3, Publisher: Maney Publishing, pp. 127-132(6)
Rok vydání:
2009

ČAKRT,O., TRUC,M.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 362, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009