Publikační činnost

TRUC,M., VRABEC,P.

Vydáno:
In Rovnovážný systém II. Speciální část; P.Vrabec, B.Lischkeová, J. Skřivan, R.Černý, M.Truc ; Triton Praha 2007; str.39
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 14, no. 1, s. 3-17. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, 1. jánskolázeňské symposium DMO,PROPOLYS s.r.o., s. 17. ISBN 978-80-902139-0-6
Rok vydání:
2007

Valouchová,P., Lewit,K.

Vydáno:
2007, Neurologie pro praxi, Vol. 2/2007, roč. 8., ISSN 1213-1814, s.122-125
Rok vydání:
2007

ČAKRT, O., TRUC, M., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
Neurologie pro praxi 6/2007, vol. 8, s. 354-356. ISSN 1213-1814
Rok vydání:
2007

NEUWIRTH, J., KOLÁŘ, P., ŠANDA, J., SUCHÁNEK, O., POLOVIČÁK, I., ADLA, A.

Vydáno:
2007, 15th Annual ESTI Meeting, Athéna, Greece,June 8-10.
Rok vydání:
2007

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J., ROKYTOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2007, Neuro Endocrinol Lett., Jun 12, vol. 28, no. 3, p. 315-320. ISSN 0172-780X
Rok vydání:
2007

KUČERA, M., ŠTĚPÁN, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2007, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca , vol. 16, no. 1, s. 26-32. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
2007

SLABÝ, K.; MALIŠ, J.; RADVANSKÁ, J.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M.; RADVANSKÝ, J.

Vydáno:
In 2nd International Tuebingen-Symposium on Pediatric Solid Tumors. Tuebingen, Germany: 2007.
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, In: J. Hort, R. Rusina a kol. Paměť a její poruchy. Praha: Jessenius Maxdorf, s. 378-389. ISBN 978-80- 7345-004-5
Rok vydání:
2007

VÁCHOVÁ, H., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2006, Sestra, vol. 16, no. 11, Příl. Temat. sešit, no. 188, s. 54.
Rok vydání:
2006

OPLOVÁ L.; ŠPRINGROVÁ I.

Vydáno:
Rehabil.fyz.Lék., 13, 2006, No.4.pp 197-200, ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2006

KUČERA, M., KORBELÁŘ, P., BARNA, M., HLADÍKOVÁ, M., KOLÁŘ, P., KUČERA, A.

Vydáno:
2006, Rehabilitácia, vol. 43, no. 2, s. 67-72.
Rok vydání:
2006

TRUC,M., KOBESOVÁ,A.

Vydáno:
Sanquis č.47/2006, str.16
Rok vydání:
2006
Vydáno:
2006, In C. Liebenson Rehabilitation of the Spine – A Practitionerś . Baltimore: Lippincott Williams& Wilkins, s. 531-565. ISBN 0-7817-2997-1
Rok vydání:
2006
Vydáno:
2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 13, no. 4, s. 155-170. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2006
Vydáno:
2006, In: I. Rokyta a kol. Bolest. Praha: Tigris, s.r.o., s. 633-644. ISBN 80-903750-0-6
Rok vydání:
2006

Krištofič, J., Valouchová,P.

Vydáno:
2005, Sborník vědecké konference „Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže“.Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze .
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, Sestra, vol. 15, no. 10, s. 51-52
Rok vydání:
2005