Publikační činnost

NEUWIRTH, J., KOLÁŘ, P., ŠANDA, J., SUCHÁNEK, O., POLOVIČÁK, I., ADLA, A.

Vydáno:
2007, 15th Annual ESTI Meeting, Athéna, Greece,June 8-10.
Rok vydání:
2007

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J., ROKYTOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2007, Neuro Endocrinol Lett., Jun 12, vol. 28, no. 3, p. 315-320. ISSN 0172-780X
Rok vydání:
2007

KUČERA, M., ŠTĚPÁN, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2007, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca , vol. 16, no. 1, s. 26-32. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
2007

SLABÝ, K.; MALIŠ, J.; RADVANSKÁ, J.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M.; RADVANSKÝ, J.

Vydáno:
In 2nd International Tuebingen-Symposium on Pediatric Solid Tumors. Tuebingen, Germany: 2007.
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, In: J. Hort, R. Rusina a kol. Paměť a její poruchy. Praha: Jessenius Maxdorf, s. 378-389. ISBN 978-80- 7345-004-5
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, In P., Suchomel, M. Krbeca kol. Spondylolistéza. Praha: Galén, s. 39-59. ISBN 978-80-7262-477-5
Rok vydání:
2007

KOBESOVA, A.; MORRIS, C. E.; LEWIT, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M.

Vydáno:
J Manipulative Physiol Ther, 2007, vol. 30, no. 3, s. 234-238.
Rok vydání:
2007

KUČERA, M., RADVANSKÝ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2007, In J. Pařízková, L. Lisá a kol. Obezita v dětství a dospívání, terapie a prevence. Praha: Galén, s. 151-174. ISBN 978-80-7262-466-9
Rok vydání:
2007

ŘASOVÁ, K., VÉLE, F., PIHA, J., KOLÁŘ, P., KUKLOVÁ, K., BRUNCLÍKOVÁ, K.

Vydáno:
2007, Praha: CEROS, s. 135. ISBN 978-80-239-9300-4
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, Vox pediatriae, vol. 7, no. 1, s. 39-43.
Rok vydání:
2007

TRUC,M., KOBESOVÁ,A.

Vydáno:
Sanquis č.47/2006, str.16
Rok vydání:
2006
Vydáno:
2006, In C. Liebenson Rehabilitation of the Spine – A Practitionerś . Baltimore: Lippincott Williams& Wilkins, s. 531-565. ISBN 0-7817-2997-1
Rok vydání:
2006
Vydáno:
2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 13, no. 4, s. 155-170. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2006
Vydáno:
2006, In: I. Rokyta a kol. Bolest. Praha: Tigris, s.r.o., s. 633-644. ISBN 80-903750-0-6
Rok vydání:
2006

VÁCHOVÁ, H., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2006, Sestra, vol. 16, no. 11, Příl. Temat. sešit, no. 188, s. 54.
Rok vydání:
2006

OPLOVÁ L.; ŠPRINGROVÁ I.

Vydáno:
Rehabil.fyz.Lék., 13, 2006, No.4.pp 197-200, ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2006

KUČERA, M., KORBELÁŘ, P., BARNA, M., HLADÍKOVÁ, M., KOLÁŘ, P., KUČERA, A.

Vydáno:
2006, Rehabilitácia, vol. 43, no. 2, s. 67-72.
Rok vydání:
2006

KUČERA, M., KORBELÁŘ, P., BARNA, M., KOLÁŘ, P., HLADÍKOVÁ, M., KUČERA, A.

Vydáno:
2005, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, vol. 14, no. 2, s. 60-66. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, II. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno, 9. - 10.9.
Rok vydání:
2005