Publikační činnost

Krištofič, J., Valouchová,P.

Vydáno:
Česká kinantropologie 2009,Vol.13, č.1,ISSN 1211-9261, s.30-39.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 275 -276, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

TRUC, M., KOLÁŘ, P., KYNČL, M., ŠANDA, J., ŠULC, J.

Vydáno:
Vědecká konference 2009, UK 2. LF, Praha, 23. - 24. 4.
Rok vydání:
2009

KOLÁŘ, P., NEUWIRTH, J., ŠANDA, J., SUCHÁNEK, V., SVATÁ, Z., VOLEJNÍK, J., PIVEC, M.

Vydáno:
2009, Physiol Res., vol. 58, no. 3, p. 383-92. ISSN 0862-8408
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 325-330, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

KOLÁŘ, P., KOBESOVÁ, A., MORRIS, C. E.

Vydáno:
2009, WFC´s 10th Biennial Congress „ Celebrating Chiropractic in the 21th Century,World Federation of Chiropractic, Montreal, Quebec,Canada, 30. 4. - 2. 5.
Rok vydání:
2009

VAŘEKA, I., VAŘEKOVÁ, R., LEHNERT, M., KOLÁŘ, P., STEJSKAL, D.

Vydáno:
2009, Kinesiology , vol. 41, no. 2, p. 164-171. ISSN 1331-1441
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 490-500, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

SUCHÁNEK, O., PODRAZIL, M., FISCHEROVÁ, B., BOČÍNSKÁ, H., BUDÍNSKÝ, V., STEJSKAL, D., ŠPÍŠEK, R., BARTUŇKOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, Alergie, vol. 11, no. 4, s. 242-249. ISSN 1212-3536
Rok vydání:
2009

ŠULC, J., MÁLKOVÁ, M., SMOLÍKOVÁ, L., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, J., RADVANSKÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15 - 20., San Diego
Rok vydání:
2009

ŠULC, J., RADVANSKÁ, J., RADVANSKÝ, J., SLABÝ, K., ŠAFÁŘOVÁ, M., MALIŠ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15-20.,San Diego
Rok vydání:
2009

Zounková,I., ŠAFÁŘOVÁ,M.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 265-272, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 623-638, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009

KOLÁŘ, P., KŘIKAVOVÁ, A.

Vydáno:
2008, Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, vol. 57, no. 12, s. 31-34.
Rok vydání:
2008

PROCHÁZKA, M.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M., RADVANSKÝ, J.

Vydáno:
Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2008, vol. 17, no. 4, s. 197-205.
Rok vydání:
2008
Vydáno:
2008, II. Janskolázeňské symposium DMO,pořádá Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.,Klinika dětské neurologie IPVZ Praha, 10. -12. 1.
Rok vydání:
2008

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J., ROKYTOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2008, Neuro Endocrinol Lett, vol. 29, no. 1, p. 125-130. ISSN 0172-780X
Rok vydání:
2008

HORÁČEK, O., MAZANEC, R., KOZÁK, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2008, Bolest, vol. 11, no. 4, s. 216-220. ISSN 1212-0634
Rok vydání:
2008

ČAKRT, O., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2008, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 15, no. 4, s. 163-166. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2008
Vydáno:
Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, vol. 15, no. 3, s. 99-104. ISSN: 1211-2658.
Rok vydání:
2008