Publikační činnost

ŠULC, J., MÁLKOVÁ, M., SMOLÍKOVÁ, L., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, J., RADVANSKÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15 - 20., San Diego
Rok vydání:
2009

ŠULC, J., RADVANSKÁ, J., RADVANSKÝ, J., SLABÝ, K., ŠAFÁŘOVÁ, M., MALIŠ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15-20.,San Diego
Rok vydání:
2009

Zounková,I., ŠAFÁŘOVÁ,M.

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 265-272, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 623-638, ISBN 978-80-7262-657-1
Rok vydání:
2009

KOLÁŘ, P., KŘIKAVOVÁ, A.

Vydáno:
2008, Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, vol. 57, no. 12, s. 31-34.
Rok vydání:
2008

PROCHÁZKA, M.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M., RADVANSKÝ, J.

Vydáno:
Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2008, vol. 17, no. 4, s. 197-205.
Rok vydání:
2008
Vydáno:
2008, II. Janskolázeňské symposium DMO,pořádá Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.,Klinika dětské neurologie IPVZ Praha, 10. -12. 1.
Rok vydání:
2008

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J., ROKYTOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2008, Neuro Endocrinol Lett, vol. 29, no. 1, p. 125-130. ISSN 0172-780X
Rok vydání:
2008

HORÁČEK, O., MAZANEC, R., KOZÁK, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2008, Bolest, vol. 11, no. 4, s. 216-220. ISSN 1212-0634
Rok vydání:
2008

ČAKRT, O., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2008, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 15, no. 4, s. 163-166. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2008
Vydáno:
Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, vol. 15, no. 3, s. 99-104. ISSN: 1211-2658.
Rok vydání:
2008
Vydáno:
Abstrakt. Konference 3.jánskolázeňské sympózium 8.-10.1.2008. ISBN 978-80-903859-1-7
Rok vydání:
2008

SMÉKAL, D., VELEBOVÁ, K., HANÁKOVÁ, D., LEPŠÍKOVÁ, M.

Vydáno:
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 2008, vol. 38, no. 2, s . 45-54. ISSN: 1213-8312.
Rok vydání:
2008
Vydáno:
Multidisciplinární péče [online] 2007, vol. 2, iss. 1. Dostupný z <http://www.mpece.com/modules.php?name=News&file=article&sid=114>. ISSN 1801-0199.
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, I. Jánskolázeňské sympozium DMO, Státní léčebné lázně Jánské Lázně s. p., Jánské Lázně, 11. - 13.1.
Rok vydání:
2007

TRUC,M., VRABEC,P.

Vydáno:
In Rovnovážný systém II. Speciální část; P.Vrabec, B.Lischkeová, J. Skřivan, R.Černý, M.Truc ; Triton Praha 2007; str.39
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 14, no. 1, s. 3-17. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, 1. jánskolázeňské symposium DMO,PROPOLYS s.r.o., s. 17. ISBN 978-80-902139-0-6
Rok vydání:
2007

Valouchová,P., Lewit,K.

Vydáno:
2007, Neurologie pro praxi, Vol. 2/2007, roč. 8., ISSN 1213-1814, s.122-125
Rok vydání:
2007

ČAKRT, O., TRUC, M., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
Neurologie pro praxi 6/2007, vol. 8, s. 354-356. ISSN 1213-1814
Rok vydání:
2007