Publikační činnost

ČAKRT, O., KOLÁŘ, P., ČERNÝ, R., FUNDA, T., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2009, Cesk Slov Neurol N, vol. 72, no. 4, p. 364-367. ISSN 1210-7859
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 251, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009

Krištofič, J., Valouchová,P.

Vydáno:
2009, Pohybové aktivity v biosociálním kontextu - Monografie. Vydala Univerzita Karlova v Praze, ISBN 978-80-246-1553-0, s. 43.-52.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 230, ISBN 978-80-7262-657-1.
Rok vydání:
2009
Vydáno:
2008, II. Janskolázeňské symposium DMO,pořádá Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.,Klinika dětské neurologie IPVZ Praha, 10. -12. 1.
Rok vydání:
2008

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J., ROKYTOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2008, Neuro Endocrinol Lett, vol. 29, no. 1, p. 125-130. ISSN 0172-780X
Rok vydání:
2008

HORÁČEK, O., MAZANEC, R., KOZÁK, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2008, Bolest, vol. 11, no. 4, s. 216-220. ISSN 1212-0634
Rok vydání:
2008

ČAKRT, O., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2008, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 15, no. 4, s. 163-166. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2008
Vydáno:
Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, vol. 15, no. 3, s. 99-104. ISSN: 1211-2658.
Rok vydání:
2008
Vydáno:
Abstrakt. Konference 3.jánskolázeňské sympózium 8.-10.1.2008. ISBN 978-80-903859-1-7
Rok vydání:
2008

SMÉKAL, D., VELEBOVÁ, K., HANÁKOVÁ, D., LEPŠÍKOVÁ, M.

Vydáno:
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 2008, vol. 38, no. 2, s . 45-54. ISSN: 1213-8312.
Rok vydání:
2008

KOLÁŘ, P., KŘIKAVOVÁ, A.

Vydáno:
2008, Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, vol. 57, no. 12, s. 31-34.
Rok vydání:
2008

PROCHÁZKA, M.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M., RADVANSKÝ, J.

Vydáno:
Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2008, vol. 17, no. 4, s. 197-205.
Rok vydání:
2008

KUČERA, M., ŠTĚPÁN, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2007, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca , vol. 16, no. 1, s. 26-32. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
2007

SLABÝ, K.; MALIŠ, J.; RADVANSKÁ, J.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M.; RADVANSKÝ, J.

Vydáno:
In 2nd International Tuebingen-Symposium on Pediatric Solid Tumors. Tuebingen, Germany: 2007.
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, In: J. Hort, R. Rusina a kol. Paměť a její poruchy. Praha: Jessenius Maxdorf, s. 378-389. ISBN 978-80- 7345-004-5
Rok vydání:
2007
Vydáno:
2007, In P., Suchomel, M. Krbeca kol. Spondylolistéza. Praha: Galén, s. 39-59. ISBN 978-80-7262-477-5
Rok vydání:
2007

KOBESOVA, A.; MORRIS, C. E.; LEWIT, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M.

Vydáno:
J Manipulative Physiol Ther, 2007, vol. 30, no. 3, s. 234-238.
Rok vydání:
2007

KUČERA, M., RADVANSKÝ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2007, In J. Pařízková, L. Lisá a kol. Obezita v dětství a dospívání, terapie a prevence. Praha: Galén, s. 151-174. ISBN 978-80-7262-466-9
Rok vydání:
2007

ŘASOVÁ, K., VÉLE, F., PIHA, J., KOLÁŘ, P., KUKLOVÁ, K., BRUNCLÍKOVÁ, K.

Vydáno:
2007, Praha: CEROS, s. 135. ISBN 978-80-239-9300-4
Rok vydání:
2007