Publikační činnost

VORÁČOVÁ, H., ŠAFÁŘOVÁ, M.

Vydáno:
Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2011, vol. 20, no. 1, ISSN 1210-5481,s. 197-205.
Rok vydání:
2011

KUČERA, M., KOLÁŘ, P., BARNA, M., KUČERA, A., HLADÍKOVÁ, M.

Vydáno:
2011, Pain Research and Treatment,vol. 2011,article ID 365625,7 pages,.doi:10.1155/2011/365625
Rok vydání:
2011

KOLÁŘ, P., SMRŽOVÁ, J., KOBESOVÁ, A.

Vydáno:
2011, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca , vol. 20, no. 2, s. 66-81. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
2011

HORÁČEK, O., SCHREIER, B., LISÝ, J., KOBESOVÁ, A., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2011, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 18, no. 1, s. 9-13. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2011

ŠULC, J., ZIKÁN, J., KREDBA, V., TUKOVÁ, J., KOŤÁTKO, P., RYGL, M., KUKLOVÁ, P., URBANOVÁ, K., SVOBODOVÁ, T., KŘÍŽ, J., KOLÁŘ, P., POHUNEK, P., MARKOVÁ, D.

Vydáno:
2011, Část 1. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, vol. 8, no. 1, s. 26-34. ISSN 1802-0518
Rok vydání:
2011

KOZÁK, J., KOBESOVÁ, A., VRBA, I., STEINDLER, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2011, Neuro Endocrinol Lett, vol. 32, no. 3, p. 101-108. ISSN 0172-780X
Rok vydání:
2011

ČAKRT, O., SLABÝ, K., VIKTORINOVÁ, L., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2011, Subjective visual vertical in patiens with idiopatic scoliosis. Journal of Vestibular Research, vol. 21, no. 3, p. 161-165. ISSN 0957-4271
Rok vydání:
2011

KUČERA, M., KOLÁŘ, P., DYLEVSKÝ, I.

Vydáno:
2011, Praha: Galén, 300 stran. ISBN 978-80-7262-712-7
Rok vydání:
2011

ŠULC, J., KREDBA, V., KOŤÁTKO, P., TUKOVÁ, J., ZIKÁN, J., POHUNEK, P., SMOLÍKOVÁ, L., KOLÁŘ, P., MARKOVÁ, D.

Vydáno:
2011, X. konference dětské pneumologie, Praha, 16.4
Rok vydání:
2011
Vydáno:
2011, In: M. Máček, J. Radvanský Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, s. 177-188. ISBN 978-80-7262-695-3
Rok vydání:
2011
Vydáno:
Funkční diagnostika a léčba vertebrogenních poruch.Konference „Multidisciplinární pojetí kineziologie“, lázně Bohdaneč, 24. - 25. 2. 2011
Rok vydání:
2011

BITNAR, P., SMEJKAL, M., DOLINA, J., ŠULC, J., HEP, A., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2011, Vědecká konference UK 2. LF, Praha, 13. - 14.4.
Rok vydání:
2011

KŘÍŽ, J., ZEDKA, M., KOLÁŘ, P., KOMÁREK, V.

Vydáno:
2011, Vědecká konference UK 2. LF, Praha, 13. - 14. 4.
Rok vydání:
2011

ŠULC, J., TLÁSKAL, T., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2011, Current Respiratory Medicine Reviews, vol. 7, no. 2 , p. 113-120. ISSN 1573-398X
Rok vydání:
2011
Vydáno:
2011, In P. Klener a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 4. vydání. ISBN 978-80-726-2705-9 bude vydáno do 8/2011
Rok vydání:
2011

ČAKRT, O., CHOVANEC, M., FUNDA, T., KALITOVÁ, P., BETKA, J., ZVĚŘINA, E., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vydáno:
2010, Eur Arch Otorhinolaryngol, vol. 267, no. 9, p. 1355-60. ISSN 0937-4477
Rok vydání:
2010

SUCHÁNEK, O., PODRAZIL, M., FISCHEROVÁ, B., BOČINSKÁ, H., BUDINSKÝ, V., STEJSKAL, D., ŠPIŠEK, R, BARTUŇKOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2010, Cellular imunology, vol. 266, no. 1, p. 40-45. ISSN 0008-8749
Rok vydání:
2010
Vydáno:
2010, In Kolář et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 48-50
Rok vydání:
2010
Vydáno:
2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 144-146
Rok vydání:
2010