Publikační činnost

KOLÁŘ, P., LEWIT, K.

Vydáno:
2005, Neurologie pro praxi, vol. 6, no. 5, s. 270-275. ISSN 1335-9592
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, In: J. Kraus a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing, a.s, s. 93-108. ISBN 80-247-1018-8
Rok vydání:
2005

KŘÍŽ,J.,ŠPAŇHELOVÁ,Š.

Vydáno:
Lékařské listy, 29/05, s. 6-7.
Rok vydání:
2005

Krištofič, J., Valouchová,P.

Vydáno:
2005, Sborník vědecké konference „Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže“.Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze .
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, Sestra, vol. 15, no. 10, s. 51-52
Rok vydání:
2005

KUČERA, M., KÁLAL, J., KOLÁŘ, P., KORBELÁŘ, P.

Vydáno:
2005, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 12, no. 1, s. 6-11. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, Kongres pediatrů a dětských sester – XXIII. dny klinické a praktické pediatrie, Olomouc, 19. - 20.5.
Rok vydání:
2005

KOUDELKOVÁ, I., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2004, In: Z. Kalvach, Z. Zadák, R. Jirák, H. Zavázalová a kol. Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 413-421. ISBN 80-247-0548-6
Rok vydání:
2004
Vydáno:
2004, In: Z. Kalvach, Z. Zadák, R. Jirák, H. Zavázalová a kol. Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 619-621. ISBN 80-247-0548-6
Rok vydání:
2004

KOLÁŘ, P., OCMANOVÁ, R., SMOLÍKOVÁ, L., ZOUNKOVÁ, I.

Vydáno:
2004, In J. Koutecký a kol. Klinická onkologie. Přerov: Riopress, s. 221-226. ISBN 80-86221-77-6
Rok vydání:
2004

RADVANSKÝ, J.; RADVANSKÁ, J.; SLABÝ, K.; WEINREB, M.; HLADÍKOVÁ, M.; KOUTECKÝ, J.; MÁLKOVÁ, M.; ŠAFÁŘOVÁ,M.; ŠULC, J.; MAREK, J.; VLČEK, P.; ECKSCHLAGER, T.; MORAVCOVÁ, I.; PRŮŠA, R.

Vydáno:
Klinická onkologie, 2004, vol. 17, no. 4, s. 131-135.
Rok vydání:
2004
Vydáno:
2004, In: Z. Kalvach, Z. Zadák, R., Jirák, H. Zavázalová a kol. Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 339-344. ISBN 80-247-0548-6
Rok vydání:
2004

KUCERA, M., HORACEK, O., KALAL, J., KOLAR, P., KORBELAR, P. and POLESNA, Z.

Vydáno:
2003, ArzneimForsch DrugRes , vol. 53, no. 12, p. 850-856. ISSN 0004-4172
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2003, XXI. dny klinické a praktické pediatrie. Kongres pediatrů a dětských sester, Olomouc 22. – 23.5.
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2003, Pediatrie pro praxi, vol. 4, no. 5, s. 243-247. ISSN 1213-0494
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2003, In: J. Koutecký a kol. Spondeo ac polliceor Slavnostně slibuji. Praha: TRITON, s. 134-135. ISBN 80-7254-457-8
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2003, I. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno 5. - 6. 9.
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2002, Pediatrie pro praxi, vol. 3, no. 3, s. 106-109. ISSN 1212-4184
Rok vydání:
2002
Vydáno:
2002, In: Dětská traumatologie (kolektiv autorů). Praha: GALÉN, s. 159-161. ISBN 80-7262-152-1
Rok vydání:
2002
Vydáno:
2001, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 8, no. 4, s. 152-164. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2001