Publikační činnost

Vydáno:
2006, In C. Liebenson Rehabilitation of the Spine – A Practitionerś . Baltimore: Lippincott Williams& Wilkins, s. 531-565. ISBN 0-7817-2997-1
Rok vydání:
2006
Vydáno:
2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 13, no. 4, s. 155-170. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2006
Vydáno:
2006, In: I. Rokyta a kol. Bolest. Praha: Tigris, s.r.o., s. 633-644. ISBN 80-903750-0-6
Rok vydání:
2006

VÁCHOVÁ, H., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2006, Sestra, vol. 16, no. 11, Příl. Temat. sešit, no. 188, s. 54.
Rok vydání:
2006

OPLOVÁ L.; ŠPRINGROVÁ I.

Vydáno:
Rehabil.fyz.Lék., 13, 2006, No.4.pp 197-200, ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2006

KUČERA, M., KORBELÁŘ, P., BARNA, M., HLADÍKOVÁ, M., KOLÁŘ, P., KUČERA, A.

Vydáno:
2006, Rehabilitácia, vol. 43, no. 2, s. 67-72.
Rok vydání:
2006

KUČERA, M., KORBELÁŘ, P., BARNA, M., KOLÁŘ, P., HLADÍKOVÁ, M., KUČERA, A.

Vydáno:
2005, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, vol. 14, no. 2, s. 60-66. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, II. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno, 9. - 10.9.
Rok vydání:
2005

KOLÁŘ, P., LEWIT, K.

Vydáno:
2005, Neurologie pro praxi, vol. 6, no. 5, s. 270-275. ISSN 1335-9592
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, In: J. Kraus a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing, a.s, s. 93-108. ISBN 80-247-1018-8
Rok vydání:
2005

KŘÍŽ,J.,ŠPAŇHELOVÁ,Š.

Vydáno:
Lékařské listy, 29/05, s. 6-7.
Rok vydání:
2005

Krištofič, J., Valouchová,P.

Vydáno:
2005, Sborník vědecké konference „Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže“.Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze .
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, Sestra, vol. 15, no. 10, s. 51-52
Rok vydání:
2005

KUČERA, M., KÁLAL, J., KOLÁŘ, P., KORBELÁŘ, P.

Vydáno:
2005, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 12, no. 1, s. 6-11. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2005
Vydáno:
2005, Kongres pediatrů a dětských sester – XXIII. dny klinické a praktické pediatrie, Olomouc, 19. - 20.5.
Rok vydání:
2005

KOUDELKOVÁ, I., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2004, In: Z. Kalvach, Z. Zadák, R. Jirák, H. Zavázalová a kol. Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 413-421. ISBN 80-247-0548-6
Rok vydání:
2004
Vydáno:
2004, In: Z. Kalvach, Z. Zadák, R. Jirák, H. Zavázalová a kol. Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 619-621. ISBN 80-247-0548-6
Rok vydání:
2004

KOLÁŘ, P., OCMANOVÁ, R., SMOLÍKOVÁ, L., ZOUNKOVÁ, I.

Vydáno:
2004, In J. Koutecký a kol. Klinická onkologie. Přerov: Riopress, s. 221-226. ISBN 80-86221-77-6
Rok vydání:
2004

RADVANSKÝ, J.; RADVANSKÁ, J.; SLABÝ, K.; WEINREB, M.; HLADÍKOVÁ, M.; KOUTECKÝ, J.; MÁLKOVÁ, M.; ŠAFÁŘOVÁ,M.; ŠULC, J.; MAREK, J.; VLČEK, P.; ECKSCHLAGER, T.; MORAVCOVÁ, I.; PRŮŠA, R.

Vydáno:
Klinická onkologie, 2004, vol. 17, no. 4, s. 131-135.
Rok vydání:
2004