Publikační činnost

Vydáno:
2001, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 8, no. 4, s. 165-168. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2001
Vydáno:
2001, Pediatrie pro praxi, vol. 2, no. 4, s. 190-194. ISSN 1213-0494
Rok vydání:
2001
Vydáno:
2001, In: Propedeutika klinické medicíny (kolektiv autorů). Praha: TRITON, s. 318-320. ISBN 80-7254-174-9
Rok vydání:
2001

SMOLÍKOVÁ, L., HORÁČEK, O., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2001, Postgraduální medicína, vol. 3, no. 6, s. 522- 532. ISSN 1212-4184
Rok vydání:
2001
Vydáno:
2001, In: Propedeutika klinické medicíny (kolektiv autorů). Praha: TRITON,s.510-513. ISBN 80-7254-174-9
Rok vydání:
2001

LEWIT, K., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2000, In D.R.Murphy Conservative management of Cervical Spine Syndromes. New York: MCGraw-Hill, s. 515-530. ISBN 9780838563861
Rok vydání:
2000

SMOLÍKOVÁ, L., ZOUNKOVÁ, I., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2000, Intenzivní perioperační péče, soubor přednášek, VII. dny intenzivní medicíny Kroměříž, GALÉN, s. 100-102. ISBN 80-86257-17-7
Rok vydání:
2000

ZOUNKOVÁ, I., SMOLÍKOVÁ, L., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2000, Intenzivní perioperační péče. Soubor přednášek VII. dny intenzivní medicíny Kroměříž, GALÉN, s. 138-139. ISBN 80-86257-17-7
Rok vydání:
2000
Vydáno:
2000, Diagnóza, vol. 3, no. 23, s. 9-11.
Rok vydání:
2000
Vydáno:
2000, Zdravotnické noviny, vol. 49, no. 29, s. 1-2.
Rok vydání:
2000
Vydáno:
1999, The Journal of Orthopaedic Medicine, vol 21, no. 2, p. 40-45. ISSN 1355-297X
Rok vydání:
1999

JAVUREK, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
1998, Eurorehab, vol. 8, no. 2, s. 27-32.
Rok vydání:
1998
Vydáno:
1998, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 5, no. 1, s. 8-13. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
1998

JAVUREK, J., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
1998, Eurorehab, vol. 8, no. 2, s. 39-43.
Rok vydání:
1998
Vydáno:
1998, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 5, no. 4, s. 142-147. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
1998

KUČERA, M., SMETANA, V., KOLÁŘ, P., KÁLAL, J.

Vydáno:
1997, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, vol. 6, no. 6, s. 37-41. ISSN 1210-5481
Rok vydání:
1997

KUČERA, M., KORBELÁŘ, P., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
1997, Funktionskrankheiten des Bewegungsapparates,Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, no. 8, s. 46-52.
Rok vydání:
1997

KUČERA, M., KOLÁŘ, P., MÁČEK, M.

Vydáno:
1997, Čs. pediatrie, vol. 52, no. 5, s. 311-315. ISSN 0069-2328
Rok vydání:
1997