Publikační činnost

Vydáno:
2004, In: Z. Kalvach, Z. Zadák, R., Jirák, H. Zavázalová a kol. Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 339-344. ISBN 80-247-0548-6
Rok vydání:
2004

KUCERA, M., HORACEK, O., KALAL, J., KOLAR, P., KORBELAR, P. and POLESNA, Z.

Vydáno:
2003, ArzneimForsch DrugRes , vol. 53, no. 12, p. 850-856. ISSN 0004-4172
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2003, XXI. dny klinické a praktické pediatrie. Kongres pediatrů a dětských sester, Olomouc 22. – 23.5.
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2003, Pediatrie pro praxi, vol. 4, no. 5, s. 243-247. ISSN 1213-0494
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2003, In: J. Koutecký a kol. Spondeo ac polliceor Slavnostně slibuji. Praha: TRITON, s. 134-135. ISBN 80-7254-457-8
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2003, I. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno 5. - 6. 9.
Rok vydání:
2003
Vydáno:
2002, Pediatrie pro praxi, vol. 3, no. 3, s. 106-109. ISSN 1212-4184
Rok vydání:
2002
Vydáno:
2002, In: Dětská traumatologie (kolektiv autorů). Praha: GALÉN, s. 159-161. ISBN 80-7262-152-1
Rok vydání:
2002
Vydáno:
2001, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 8, no. 4, s. 152-164. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2001
Vydáno:
2001, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 8, no. 4, s. 165-168. ISSN 1211-2658
Rok vydání:
2001
Vydáno:
2001, Pediatrie pro praxi, vol. 2, no. 4, s. 190-194. ISSN 1213-0494
Rok vydání:
2001
Vydáno:
2001, In: Propedeutika klinické medicíny (kolektiv autorů). Praha: TRITON, s. 318-320. ISBN 80-7254-174-9
Rok vydání:
2001

SMOLÍKOVÁ, L., HORÁČEK, O., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2001, Postgraduální medicína, vol. 3, no. 6, s. 522- 532. ISSN 1212-4184
Rok vydání:
2001
Vydáno:
2001, In: Propedeutika klinické medicíny (kolektiv autorů). Praha: TRITON,s.510-513. ISBN 80-7254-174-9
Rok vydání:
2001

LEWIT, K., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2000, In D.R.Murphy Conservative management of Cervical Spine Syndromes. New York: MCGraw-Hill, s. 515-530. ISBN 9780838563861
Rok vydání:
2000

SMOLÍKOVÁ, L., ZOUNKOVÁ, I., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2000, Intenzivní perioperační péče, soubor přednášek, VII. dny intenzivní medicíny Kroměříž, GALÉN, s. 100-102. ISBN 80-86257-17-7
Rok vydání:
2000

ZOUNKOVÁ, I., SMOLÍKOVÁ, L., KOLÁŘ, P.

Vydáno:
2000, Intenzivní perioperační péče. Soubor přednášek VII. dny intenzivní medicíny Kroměříž, GALÉN, s. 138-139. ISBN 80-86257-17-7
Rok vydání:
2000
Vydáno:
2000, Diagnóza, vol. 3, no. 23, s. 9-11.
Rok vydání:
2000
Vydáno:
2000, Zdravotnické noviny, vol. 49, no. 29, s. 1-2.
Rok vydání:
2000